Меню

Pracuje serwis doładowania bilansu za pośrednictwem kart bankowych.

Pracuje serwis doładowania bilansu za pośrednictwem kart bankowych, doładowanie środków pieniężnych następuje w trybie realnego czasu. Zwracamy Waszą uwagę, że podczas doładowania bilansu na rachunek wlicza się kwota bez komisji, którą opłaca użytkownik, 1,6% od ogólnej kwoty transakcji, ale nie mniej niż 30 polskich groszy za każdą transakcję.